Start Egzamin Gimnazjalny
PDF Drukuj
Informacje
środa, 07 września 2011 09:17

Ważne informacje na temat egzaminu gimnazjalnego w roku 2017/2018.

1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018.

2. Dostosowanie warunków i form sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018.

3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym w 2018 roku.

4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018. + załącznik

4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej w roku szkolnym 2015/2016.