Start Erasmus+
Erasmus+PDF Drukuj
Nasi uczniowie z wizytą w Bułgarii
Wpisany przez Robert Sosik   
piątek, 03 marca 2017 07:23

„CLIL as a Bridge to Real Life English” Erasmus +Project

The Bulgarian Visit

 

W ramach programu Erasmus+, od 26 lutego do 5 marca br. troje uczniów naszej szkoły – Zuzanna Woźniak, Laura Peirs i Dominik Holuk, pod opieką Pana Krzysztofa Lejwody i Pana Roberta Sosika, gościli w szkole partnerskiej „Intelekt” w Pleven, na północy Bułgarii. Pobyt odbył się zgodnie z harmonogramem projektu „CLIL as a Bridge to Real Life English”, którego nasza szkoła jest koordynatorem, a udział w wizycie wzięli nauczyciele i uczniowie z Turcji, Włoch, Słowacji, Hiszpanii, Grecji, Polski oraz Bułgarii.

Podczas pobytu, uczniowie wysłuchali prezentacji dotyczących historii oraz systemów edukacji we wszystkich partnerskich krajach, a także mieli okazję do zapoznania ze zwyczajami związanymi z obchodami pierwszego dnia wiosny w poszczególnych krajach. Uczniowie obserwowali lekcje prowadzone przez bułgarskich nauczycieli, a także pracowali nad realizacją założeń projektu, wspólnie opracowując zasady utrzymania dobrych relacji w obecnym świecie („Codex of friendship”). Następnie, uczestnicy wymiany wzięli udział w konkursie fotograficznym na najlepsze zdjęcie wykonane podczas wizyty w Bułgarii. Ponadto, organizatorzy przygotowali także konkurs na taniec ludowy innego kraju, który wygrała... właśnie nasza szkoła! :)

Poza owocną pracą, wizyta była także okazją do zwiedzenia ciekawych i pięknych zakątków Bułgarii. Uczniowie zwiedzili miasto Pleven wraz z okoliczymi zabytkami, a podczas całodniowego pobytu w Sofii nasza delegacja zobaczyła budynek Parlamentu, zmianę warty przed Pałacem Prezydenckim, odwiedziła Muzeum Historii oraz Sobór św. Aleksandra Newskiego.

W imieniu naszej delegacji chcielibyśmy serdecznie podziękować Dyrektorowi Szkoły „Intelekt” – Panu Emilowi Raikovowi oraz nauczycielkom – Pani Tanyi Nikolovej Lalkovej oraz Ani Anreevej, za wspaniałą organizację i niezwykle ciepłe przyjęcie w swoim kraju naszych uczniów i nauczycieli.

 

Robert Sosik

 
PDF Drukuj
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły z wizytą w Hiszpanii
Wpisany przez Robert Sosik   
sobota, 04 lutego 2017 15:16

„CLIL as a Bridge to Real Life English” Erasmus +Project

The Spanish Visit


W dniach 16-20 stycznia nauczyciele oraz uczniowie naszego gimnazjum w ramach projektu "Erasmus +" odbyli pierwszą wizytę do Hiszpanii. Podczas tego spotkania pracowano nad założeniami projektu- odbył się konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie zrobione podczas pobytu przez uczniów. W wizycie brali udział nauczyciele i uczniowie z sześciu krajów partnerskich: Polski, Włoch, Słowacji, Turcji, Bułgarii i Hiszpanii. Mieliśmy okazję wysłuchać ciekawych prezentacji dotyczących krajów partnerskich, podziwiać wspaniały taniec hiszpański- flamenco w wykonaniu uczniów oraz uczestniczyć w interesującej dyskusji dotyczącej kultury i tradycji zaprzyjaźnionych krajów. Przyjezdni uczniowie poznali życie oraz zwyczaje rodzin hiszpańskich, u których byli goszczeni. Podczas pobytu zwiedziliśmy Kordobę, a w niej przepiękne ogrody "Alcazar" oraz meczet. Byliśmy także w Sewilli, gdzie podziwialiśmy przepiękny Plac Hiszpański oraz równie piękne ogrody- "Alcazar".  Wyjazd był bardzo owocny - przedyskutowano wiele spraw dotyczących założeń projektu, zrealizowano również pewne cele. Przy okazji zrodziły się ogromne przyjaźnie, które, jak zapowiedzieli uczniowie, na pewno będą kontynuowane, o czym świadczą łzy rozstania, którym nie było końca.

Projekt pn. „CLIL as a Bridge to Real Life English” (CLIL jako most do codziennego języka angielskiego) ma na celu rozwój uczniów oraz kadry dydaktycznej szkół biorących w nim udział, poprzez zapoznanie ich z innowacyjną i mało spopularyzowaną metodą nauczania języka angielskiego CLIL. CLIL (Content and Language Integrated Learning) jest to ogólnie rzecz biorąc zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu. Mogą to być zarówno przedmioty ścisłe jak i humanistyczne czyli jest to np. nauczanie matematyki, fizyki, chemii, historii itp. w języku angielskim. Uczniowie wiele zyskują poprzez udział w takich lekcjach. Często są one bardziej interesujące i motywujące do nauki niż zwykłe zajęcia. Dodatkowo uczniowie lepiej zapamiętują przekazany w ten sposób materiał. Kolejną zaletą jest oczywiście „zanurzenie” w języku obcym i poznanie słownictwa, zwrotów związanych z danym przedmiotem nauczania. W tym przypadku uczniowie wykorzystują język do nauki przedmiotu a nie jak to zwykle bywa uczą się samego języka. Projekt będzie realizowany w naszej szkole przez dwa lata, a więc do końca roku szkolnego 2017/2018. Podsumowanie projektu odbędzie się w Grecji w kwietniu 2018 r. Poza Hiszpanią i Grecją naszych uczniów i nauczycieli czekają jeszcze wizyty w Bułgarii, Słowacji i Włoszech. Koordynatorem tego projektu została wybrana właśnie nasza szkoła, co jest dla nas dużym wyróżnieniem i wyrazem uznania dla doświadczenia i kwalifikacji dyrekcji szkoły oraz podległej jej kadry pedagogicznej.

 

Iwona Krawczyk, Robert Sosik

 
PDF Drukuj
Erasmus w naszej szkole!
Wpisany przez Robert Sosik   
środa, 05 października 2016 05:28

 

”Dla  chcącego nie ma nic trudnego”

Erazm z Rotterdamu

Odmienia życie, otwiera umysły, uczy przyjaźni, tolerancji i szacunku dla ludzi i świata. Program ERASMUS. Z wielką dumą i radością pragniemy poinformować, iż nasze gimnazjum rozpoczyna dwuletnią współpracę, będąc jednocześnie koordynatorem wyżej wymienionego projektu. Do współpracy zaprosiliśmy szkoły z różnych części Europy, a w tym tygodniu gościmy ich przedstawicieli. Przybyli do nas nauczyciele i dyrektorzy szkół z Turcji, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Słowacji oraz Bułgarii .Z wielką ciekawością zwiedzają naszą szkołę, przyglądają się naszej pracy, młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zwiedzają też okolice Puław, poznają historię naszego regionu. Bardzo interesują się naszymi polskimi zwyczajami, są uśmiechnięci ,przyjaźni, a w przyszłości – zapraszają naszą młodzież gimnazjalną do aktywnego udziału w projekcie, ciekawych podróży, poznawania rówieśników i ich szkół, problemów, radości, pasji i zainteresowań. Gościmy zatem Berenikę Chomjakovą i Lubicę Fabianovą ze Słowacji,Francisca Carmonę Moralesa i Juana Pedra Camacho Romero z Hiszpanii, Marinisa Evangelosa z Grecji, Melek Kaya Mulayim oraz Ozlem Ural –to nauczyciele z Turcji, Iuso Anna Emilia i Giannini Vincenza zaś –to pedagodzy z Włoch,z Bułgarii zaś przyjechali Emil Raykov i Elka Simeonova. Nasi nauczyciele – Pani Iwona Krawczyk, Robert Sosik i Krzysztof Lejwoda pomagają i towarzyszą naszym zagranicznym  przyjaciołom.

Renata Miłosz

 


 

It changes our lives, opens minds, teaches tolerance, friendship and respect towards people and countries. The Erasmus programme. We are happy to announce, that our school has just started a two-year cooperation, as the coordinator of the project called "CLIL as a bridge to Real Life English". To the project, we have invited schools from different parts of Europe and this week we are hosting the delegations of the six partner countries. We are having teachers and headmasters from Turkey, Greece, Italy, Spain, Slovakia and Bulgaria. They are observing our classrooms and lessons with outstanding curiosity. Apart from the school, they are also sightseeing and learning about history and culture of our region. We notice how interesting do our guests perceive the polish customs! Among our guests are Mrs Berenika Chomjakova and Mrs Lubica Fabianova from Slovakia, Mr Francisco Carmona Morales and Mr Juan Pedro Camacho Romero from Spain, Mr Marinis Evangelos from Greece, Ms Melek Kaya Mulayim and Mrs Ozlem Ural from Turkey, Mrs Iuso Anna Emilia and Mrs Giannini Vincenza from Italy, Mr Emil Raykov and Mrs Elka Simeonova from Bulgaria. Our teachers - Mrs Iwona Krawczyk, Mr Robert Sosik and Mr Krzysztof Lejwoda are coordinating the project on behalf of our school.